Wie ben ik?

DSC06919In 1985 ben ik begonnen bij het FNV Centrum Ondernemingsraden met het telefonisch adviseren van ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen. Via spreekuren en eenmalige consultaties ontstond daaruit een volwaardige adviespraktijk.

Vanaf 1997 groeide dit door de fusie met het FNV Scholingsinstituut tot FNV Formaat verder uit. In 2000 startte FNV Formaat met een volwaardige adviesgroep die bestond uit 4 organisatieadviseurs. Binnen die adviesgroep heb ik mij in het bijzonder gericht op het adviseren van ondernemingsraden bij fusie en reorganisatie, over governance problematiek en over concernstructuren en de bijbehorende medezeggenschapsstructuren.

Na mijn studie in de economische sociologie en de sociologie van de arbeidsverhoudingen heb ik eerst enige tijd onderzoek gedaan naar het functioneren van ondernemingsraden. Naast bedrijfskundige en bedrijfseconomische kennis ben ik goed onderlegd op het gebied van medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en vennootschapsrecht.

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het analyseren van zeggenschapsverhoudingen binnen ondernemingen en concerns. Daarbij richt ik mij vooral op het zo sterk mogelijk positioneren van de medezeggenschap in het krachtenveld. Mede vanuit governance oogpunt besteed ik veel aandacht aan de relatie binnen de “gouden driehoek”, de ondernemingsraad, de bestuurder(s) en de raad van commissarissen of de raad van toezicht. Hoe belangrijk goede contacten binnen deze driehoek zijn heb ik niet alleen ervaren als adviseur van ondernemingsraden, maar ook als lid van raden van toezicht in de sectoren welzijn en zorg.

Ik heb het werk altijd met veel plezier gedaan. Ik ben er nog lang niet op uitgekeken en nog lang niet uitgeleerd. Nu ik sinds augustus 2015 met pensioen ben ga ik daarom verder als ZZP-er.

Publicaties

Van grote afstand terugkomen – Kluwer 2009

Het geldt, den arbeid te bevrijden – Kluwer 2011

1 Comment

  1. zie boven
    January 21, 2016 @ 7:14 pm

    hoi Frank, stuit ik bij toeval op jouw website! uitnodigende site. Succes! hartelijke groet 🙂

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.