Financieel beleid

Financiën is altijd een lastig onderwerp voor ondernemingsraden. Ik kan de ondernemingsraad in een workshop van een dag of een dagdeel daarin wegwijs maken. In die workshop zijn verschillende varianten mogelijk.

  • We kunnen aandacht besteden aan de diverse financiële documenten die er zijn en wat hun betekenis is. Voor de onderneming en voor de ondernemingsraad.
  • We kunnen vaststellen welke financiële informatie de ondernemingsraad nodig heeft om zijn taken te vervullen. En natuurlijk kijken waar de ondernemingsraad recht op heeft.
  • We kunnen stil staan bij de opbouw van de balans. Wat betekenen de posten die je tegen komt? Wanneer is een bedrijf gezond en wanneer moet de ondernemingsraad zich zorgen gaan maken? Aan de hand van 1 of 2 jaarrekeningen maken we een quick scan.

Natuurlijk kan ik ook wat verdergaand onderzoek doen. Dat kan in de vorm van een quick scan die wat verder gaat dan gezamenlijk mogelijk is in een workshop. Een analyse op basis van meerdere jaarrekeningen, begrotingen en een gesprek met een controller of financieel directeur. Om zo een beeld te krijgen van hoe de onderneming er voor staat en waar de onderneming naartoe gaat.

Bij bezuinigingen kan ook een nut en noodzaak analyse gemaakt worden. Aan de hand van een financiële analyse kijk ik of er inderdaad een aanleiding is om te bezuinigen (de noodzaak). Maar ik kijk ook of de verwachting is dat de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen hebben. Is het bedrijf inderdaad gezond na de reorganisatie (het nut).

Bij het aantrekken van krediet, waaronder ook de herfinanciering van oude leningen valt, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Aan de hand van het term sheet van de bank, waarin de voorwaarden staan waaronder de bank het krediet verstrekt kijken we wat deze voorwaarden zijn en welke risico’s daaraan verbonden zijn.

Publicaties

Omgaan met een private equity investeerder; Ondernemingsraad, december 2008

Een uitweg zoeken; OR rendement, september 2009

Hoe geen probleem een probleem werd; FNV Formaat Meeting 2-de kwartaal 2009

Is er hoop voor de toekomst; FNV Formaat Meeting najaar 2010

Een tekort? De OR schiet te hulp; FNV Formaat Meeting 1ste kwartaal 2011

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.