Financieel beleid

De huidige Coronacrisis heeft een zware aanslag gepleegd op de financiële positie van veel bedrijven. Voor de ondernemingsraad is het belangrijk te weten hoe de onderneming er voor staat. Staat er nog geld op de rekening? En zo ja, hoe lang nog? En natuurlijk, als we op de korte termijn kunnen overleven, hoe staan de kansen op de wat langere termijn?

Ik kan de ondernemingsraad in een workshop van een dag of een dagdeel daarin op weg helpen. In die workshop besteden we aandacht aan de volgende zaken.

  • Welke financiële documenten zijn er en wat is hun betekenis is. Voor de onderneming en voor de ondernemingsraad.
  • Welke financiële informatie heeft de ondernemingsraad nodig om zijn taken te vervullen. En natuurlijk kijken waar de ondernemingsraad recht op heeft.
  • En we staan stil bij de opbouw van de balans. Wat betekenen de posten die je tegen komt? Wanneer is een bedrijf gezond en wanneer moet de ondernemingsraad zich zorgen gaan maken?
  • Aan de hand van 1 of 2 jaarrekeningen vormen we een eerste oordeel over de financiële positie van de onderneming. En aan de hand van een liquiditeitsbegroting kijken we vooruit.

Natuurlijk kan ik voorafgaand aan de werkconferentie ook verdergaand onderzoek doen. Bijvoorbeeld in de vorm van een quick scan die verder gaat dan wat gezamenlijk mogelijk is in een workshop. Een analyse op basis van meerdere jaarrekeningen, een begroting en een liquiditeitsbegroting en een gesprek met een controller of financieel directeur. Om zo een beeld te krijgen van hoe de onderneming er voor staat en waar de onderneming naartoe gaat.

Bij bezuinigingen in de vorm van een inkrimping en gedwongen ontslagen kan die quick scan ook de basis zijn van een nut en noodzaak analyse. Aan de hand van de financiële analyse kijken we of er inderdaad aanleiding is om te bezuinigen (de noodzaak). Maar ook of de verwachting is dat de voorgestelde maatregelen het gewenste effect zullen hebben. Is het bedrijf inderdaad gezond na de reorganisatie (het nut).

In het kader van een reorganisatie kan het ook nodig zijn om een lening af te sluiten. Bij het aantrekken van zo’n krediet, waaronder ook de herfinanciering van oude leningen valt, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Aan de hand van het term sheet van de bank, waarin de belangrijkste voorwaarden staan waaronder de bank het krediet verstrekt kijken we wat deze voorwaarden zijn, welke verplichtingen daar uit voortvloeien en welke risico’s aan die voorwaarden verbonden zijn.

Kosten

Voor werkconferenties reken ik een tarief van € 750 per dagdeel, inclusief voorbereiding, tenzij er ook een quick scan en of nut en noodzaakanalyse gemaakt wordt. In dat geval reken ik voor de werkconferentie € 500 en voor het onderzoek € 125 per uur.

Aan reiskosten breng ik € 0,21 per kilometer in rekening. Reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Publicaties

Omgaan met een private equity investeerder; Ondernemingsraad, december 2008

Hoe geen probleem een probleem werd; FNV Formaat Meeting 2-de kwartaal 2009

Is er hoop voor de toekomst; FNV Formaat Meeting najaar 2010

Een tekort? De OR schiet te hulp; FNV Formaat Meeting 1ste kwartaal 2011