Governance

Een belangrijk thema in mijn advieswerk is altijd de Governance geweest. Het ondernemingsbestuur in brede zin. Bij de meeste mensen is het begrip Governance vooral bekend van de Code Tabaksblat, of zoals die eigenlijk heet, de Nederlandse corporate governance code. En natuurlijk van de vele afgeleiden daarvan, zoals bijvoorbeeld de Zorgbrede Governancecode, de Code voor Cultural Governance, de Governancecode Woningcorporaties en vele andere.

Maar Governance gaat over meer. Het gaat over ondernemingsbestuur en het aansturen van ondernemingen. Dus ook over de inrichting daarvan in statuten en reglementen van bestuur en toezicht. Over de relatie tussen moeder en dochtervennootschappen in concernstructuren of tussen samenwerkende stichtingen in bijvoorbeeld de sectoren Zorg en Welzijn.

En natuurlijk gaat Governance ook over de relaties tussen de belangrijkste spelers in de top van een organisatie. De relatie in de “Gouden Driehoek” van Bestuur, Toezicht en medezeggenschap. Bijvoorbeeld zoals die vorm krijgt in het artikel 24 overleg waar deze drie elkaar in elk geval minimaal twee keer per jaar ontmoeten. Het overleg waarin niet alleen wordt teruggekeken op de resultaten van de afgelopen periode, maar waar ook vooruit gekeken wordt naar de toekomst. Waar gaat de onderneming naartoe en wat is daar voor nodig?

Naast meerjarenplannen en de daarbij behorende begrotingen is ook van belang daarbij te kijken naar wat de onderneming nodig heeft. Hoe moet het profiel van de bestuurder of bestuurders er uit zien? En wat voor Commissarissen of Toezichthouders zijn daar voor nodig? Met als belangrijke instrumenten voor de ondernemingsraad het adviesrecht bij benoeming van nieuwe bestuurders of commissarissen en soms het recht om zelf een Commissaris of Toezichthouder te kunnen voordragen.

Bij vragen over wijzigingen in de vennootschappelijke structuur of aanpassingen van de statuten kan ik ondernemingsraden adviseren. Ook is het mogelijk om in workshops de ondernemingsraad wegwijs te maken in de statuten en reglementen waarin de formele bestuurlijke structuur vast ligt.

Publicaties

Ontslag van de Bestuurder, OR Magazine juni 2019

Geef vorm aan strategisch ondernemingsoverleg, OR Informatie april 2016

De OR en de toezichthouder; Artikelreeks OR Rendement 2012

Go governance; OR Rendement, september 2014

Installatieprocedure; OR Rendement, oktober 2014

De kracht achter Corporate Governance; OR Rendement, november 2014

OR en toezichthouder hebben elkaar nodig; OR Rendement, december 2014

Breek de macht van de bestuurders; Zeggenschap, september 2007

Versterk de Ondernemingsraad; Zeggenschap, juni2009

OR in de zorgsector staat buitenspel; Zeggenschap, april 2010

Ondernemingsraad-let-op; Zeggenschap, december 2011

Discussie topinkomens lijkt zinloze symboolpolitiek Zeggenschap, juni 2014

Beoordeel de bestuurder: FNV Formaat Meeting, voorjaar 2012

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.