Werkconferenties

DSC06919

Naast werkconferenties in het kader van concrete adviesaanvragen en lopende adviestrajecten kan ik ook een aantal werkconferenties in een standaard vorm aanbieden. Bijvoorbeeld als voorbereiding op de dingen die gaan komen,  als voorbereiding op een artikel 24 vergadering of in het kader van het ontwikkelen van een initiatiefvoorstel.

  • Een introductie in de WOR. In een dag wordt de ondernemingsraad wegwijs gemaakt in de plaats van de ondernemingsraad in de onderneming en in alle rechten en bevoegdheden. Ik heb daar ook zeer goede ervaringen mee als start voor een net gekozen ondernemingsraad die meteen aan de bak moest met een overname.
  • Fusie en overname. In een dagdeel krijgt de ondernemingsraad inzicht in het globale verloop van een fusie of overname proces en in de verschillende perspectieven van waaruit dat proces gezien en beoordeeld kan worden.
  • Medezeggenschap en Governance. Op dit gebied zijn meerdere werkconferenties mogelijk. Onder andere rond het thema “Beloning van de Top” of over de betekenis van de Governance Code die in de sector van toepassing is. Andere thema’s zijn de inrichting van de topstructuur en de plaats van het artikel 24 overleg, de bestuurlijke inrichting van rechtspersonen, de plaats van de Raad van Commissarissen bij structuur vennootschappen of coöperaties en het zoeken naar een voordrachtscommissaris.
  • Financiën en het beoordelen van de jaarrekening. In een werkconferentie van een dagdeel kijken we naar het verschil tussen verantwoordingsdocumenten en sturingsdocumenten. We benoemen welke informatie de ondernemingsraad nodig heeft. En we verkennen hoe een balans en een resultaten rekening werken en wat daar uit valt op te maken. In een werkconferentie van een hele dag kunnen we ’s middags aan de hand van een jaarrekening een kleine quick scan maken van de financiële positie van de onderneming.
  •  OR en insolventie. Op het gebied van het faillissementsrecht is veel in beweging. Er is wetgeving in de maak die de positie van de ondernemingsraad bij een faillissement versterkt. In een dagdeel bespreken we de rol van de ondernemingsraad en de positie van de werknemers bij een faillissement.
  • Financiële quick scan. Op verzoek van de ondernemingsraad kan ik ook onderzoek doen. Bijvoorbeeld door het maken van een uitgebreide financiële quick scan waarin de financiële en commerciële ontwikkeling over een aantal jaren inzichtelijk wordt gemaakt. Of door het in kaart brengen van de vennootschappelijke structuur.

Kosten

Voor werkconferenties reken ik een tarief van € 750 per dagdeel, inclusief voorbereiding, tenzij er ook een quick scan en of nut en noodzaakanalyse gemaakt wordt. In dat geval reken ik voor de werkconferentie € 500 en voor het onderzoek € 125 per uur.

Aan reiskosten breng ik € 0,23 per kilometer in rekening. Reistijd wordt niet in rekening gebracht.

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

Publicaties

Kosten en faciliteiten;  

Planmatig werken;   

Rechtspositie OR-leden; 

Tijd voor de OR