Home

Frank Schreiner OR advies is een adviesbureau dat zich richt op bedrijfskundig en juridisch advies voor ondernemingsraden. Medezeggenschapsorganen kunnen bij mij terecht voor algemene inhoudelijke en strategische begeleiding bij fusie, reorganisatie, buy outs en outsourcing.

Zo nodig kan ik nader onderzoek doen naar de financiƫn of de mogelijkheden die er zijn om de medezeggenschap in te richten. Bij bezuinigingen kan ik een nut en noodzaak analyse maken.

Daarnaast zijn diverse workshops mogelijk op het gebied van financiƫn, governance en inrichting van de medezeggenschap.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.