Over mij

De Corona lockdown heeft belangrijke delen van het bedrijfsleven stilgelegd en in andere delen de activiteiten sterk verminderd. Ondanks steun vanuit de overheid zullen veel ondernemingen in de problemen komen. Ook als de versoepeling van de lockdown snel komt. Gemiste omzet zal gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van veel bedrijven waardoor betalingsproblemen kunnen ontstaan. En mogelijk is ook het Eigen Vermogen van ondernemingen aangetast door geleden verliezen. We verwachten dan ook een golf van reorganisaties met gedwongen ontslagen en overnames, al dan niet na een faillissement. Voor ondernemingsraden en PVT’s is het zaak om zich daar goed op voor te bereiden.

Met 35 jaar ervaring, eerst als consulent en OR adviseur bij het FNV Centrum ondernemingsraden en later als organisatieadviseur bij FNV Formaat en SBI Formaat en nu als zelfstandig adviseur, kan ik ondernemingsraden ondersteunen bij het zich voorbereiden op wat komen gaat. En natuurlijk bij de reorganisatie- en overnametrajecten die gaan komen. Met beide heb ik veel ervaring opgedaan. Eerst met de golf van fusies en overnames in de eerste jaren van deze eeuw, daarna met inkrimpingen, reorganisaties en zelfs volledige bedrijfssluitingen na de banken crisis.

Publicaties

Van grote afstand terugkomen – Kluwer 2009

Het geldt, den arbeid te bevrijden – Kluwer 2011