Uncategorized

Instellingsgrens

Soms krijg ik de meest wonderlijke zaken voorgelegd. Neem het geval van een kleine welzijnsinstelling met een OR van 5 zetels. Daar had net een flink probleem gespeeld dat had geleid tot het vertrek van de bestuurder. Na dat vertrek had de raad van toezicht een interim bestuurder aangesteld om puin te ruimen.

Tegelijkertijd waren er verkiezingen gaande voor een nieuwe ondernemingsraad. En toen kwam de interim met de mededeling dat er drie mensen waren vertrokken, die nog niet waren vervangen. De vacatures zouden pas over een paar weken worden opengesteld. Omdat er door dat vertrek tijdelijk nog maar 49 werknemers in dienst waren stelde de interim dat het aantal werknemers onder de instellingsgrens was gedaald en dat de verkiezingen, die over twee dage zouden plaats vinden, werden afgeblazen. Uiteraard wilde de ondernemingsraad weten of dat zo maar kon.

Het korte antwoord was simpel. De interim kwam uit het bedrijfsleven en kende de welzijnssector duidelijk niet. De CAO bevat daar namelijk een bepaling dat de instellingsgrens in de welzijnssector naar 35 werknemers is teruggebracht.

Maar ook zonder die CAO-bepaling had die interim bestuurder ongelijk. De Wet op de ondernemingsraden kent namelijk geen peildatum waarop aan het vereiste aantal werknemers voldaan moet zijn. De bepaling is, dat er in de regel tenminste 50 werknemers moeten zijn. En omdat het aantal nu door het vertrek van 3 mensen op 49 werknemers was gekomen, die vacatures achter lieten voor drie arbeidsplaatsen die op korte termijn vervuld zouden worden, bleven er “in de regel” meer dat 50 werknemers in de onderneming werkzaam. En ja, als die ondernemingsraad eenmaal gekozen is maakt die zijn zittingstermijn af, ook als later het aantal werknemers toch structureel onder de 50 zou zakken.

En tenslotte, ook als het aantal werknemers structureel onder de 50 was gedaald had op verzoek van tenminste de helft van het personeel een PVT ingesteld moeten worden als de interim niet verder had gewild met een vrijwillige ondernemingsraad. De over twee dagen te kiezen ondernemingsraad had in dat geval zonder probleem als PVT dienst kunnen doen.