Uncategorized

Tijd voor de OR

Inleiding

Al weer een tijdje geleden vroeg een ondernemingsraad die ik adviseerde in een overnameproces of de bestuurder de ondernemingsraad tijdens een OR vergadering kon sommeren om de vergadering te beëindigen en aan het werk te gaan. Niet dat er bijzondere omstandigheden waren, maar hij vond dat de vergadering nu lang genoeg geduurd had en dat de ondernemingsraad maar met zijn advies moest komen. Ik heb de ondernemingsraad uitgelegd dat er tijdens OR-werk geen sprake is van een hiërarchische verhouding en dat hij dat dus niet kon doen. Een kort telefoontje met de advocaat loste vervolgens het probleem snel op.

Het zou natuurlijk makkelijk zijn als er voor de tijdsbesteding van de OR een eenvoudig en eenduidig recept bestond. Zo van “ga met dit boodschappenlijstje maar naar de ondernemer, dan krijg je wat je nodig hebt”. Maar zo eenvoudig ligt het niet. Het oordeel over wat een OR of OR-lid toekomt, is altijd afhankelijk van de onderneming waarvoor de OR is inge­steld. De omvang en complexiteit van de onderneming, maar ook de aard van de problematiek die op dat moment speelt. Op basis van de WOR en het redelijkheidbeginsel moeten OR en ondernemer samen tot een oplossing komen. En op zich biedt de WOR daar goede aanknopingspunten voor.

(more…)

Is een kortere verkiezingsprocedure toegestaan?

Ik krijg nog al eens, meestal tijdens een klus, tussen neus en lippen door een vraag over verkiezingen voorgelegd. Vooral de vraag of die periode van 13 weken niet wat korter kan. En in principe is dat sinds 2013 inderdaad het geval.

De procedure zoals die in de meeste reglementen is beschreven, en zoals die in wezen nog steeds in het voorbeeldreglement van de SER staat, is gebaseerd op de spelregels uit de tijd dat een vrije lijst handtekeningen nodig had. Uitgangspunt was toen namelijk dat iemand niet zichzelf kandidaat stelde, maar dat dit door anderen werd gedaan. Ofwel een vakbond, ofwel door een derde van het aantal werknemers die geen lid waren van een vakbond die kandidaten had gesteld. Pas als de bonden hun lijsten hadden ingediend was bekend welke bonden dat waren en kon worden vastgesteld hoeveel handtekeningen nodig waren om een vrije lijst in te dienen en door wie die vrije lijst mocht worden ondertekend. Bovendien is daarbij met opzet enige ruimte gecreëerd om partijen de kans te geven hun lijst in alle rust op te stellen en in te dienen.

(more…)